Dodo's Team

Проектиране и разработване на мобилни приложения (Android) и
web страници (PHP, (x)HTML, JavaScript, Flash, CMS, готови системи) и други услуги

Проектиране и разработване на мобилни приложения (Android) и web страници (PHP, (x)HTML, JavaScript, Flash, CMS, готови системи) и други услуги
Email: office(at)dodosteam.com